Vážení rodiče,

chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za spolupráci v této prapodivné době. Jsem ráda, že respektujete interní pravidla nastavená v naší škole.

Všichni žáci, ale i zaměstnanci, jak pedagogičtí, tak i nepedagogičtí, jsou povinni ve společných prostorách nosit roušky. K dispozici je bezoplachová dezinfekce nejen u vchodů, ale i na jednotlivých patrech, tak aby byla pro všechny dostupná. Ve všech třídách i na toaletách jsou antibakteriální mýdla. Osoušení rukou je zajištěno ručníky na jedno použití, případně osoušeči rukou. Žáci jsou opakovaně edukováni, jak dodržovat hygienická pravidla. V průběhu výuky se intenzivně větrá.

Ve všech prostorách školy se velmi pečlivě uklízí s dezinfekcí všech ploch. Periodicky provádíme ozonizaci učeben, tělocvičny, školní jídelny a dalších prostor. Pomocí generátoru ozonu, který vytváří ozon O3 prostřednictvím speciálního procesu, který využívá elektrický proud a vzdušný kyslík. Ozon O3 odstraňuje kromě virů také mikroorganismy, bakterie, pachy a další škodlivé látky. Ozon se zhruba po hodině samovolně rozpadá zpět na kyslík. Proces ozonizace probíhá v odpoledních hodinách, kdy v prostorách nikdo není.

Zvýšená hygienická pravidla jsou nastavena i ve školní jídelně. Dezinfekce povrchů v průběhu vydávání obědů. Zrušili jsme salátový bufet. Vydávání jídla a příborů obstarává pouze personál kuchyně. Bohužel jsme také museli z hygienických důvodů zrušit výdej obědů při nepřítomnosti žáka.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy

Přeji Vám pevné zdraví. Koubková, ředitelka školy