Prosím buďte ohleduplní a dodržujte naše pravidla při příchodu a odchodu dětí.

Žádáme rodiče, aby dodržovali ranní příchody do školky (nejpozději do 8.20 hod.) a včasné předávání paní učitelkám na třídě (popřípadě učitelce oznámí pozdější příchod dítěte – příchod může být volen podle individuálních potřeb dětí a rodičů, ale dítě musí být přihlášeno ke stravování, jinak jej nelze po 8.30 hod. přijímat).

Příchod – do 8.30 na třídu, po tomto čase se Vám může stát, že budete déle čekat, než Vám někdo otevře.  Čas je dán provozem školky na třídách a nahlášení stravy do kuchyně.

Areál školky se bude uzamykat v 8.30 hodin! Po této době není možné vpouštět a vypouštět pozdě příchozí. Pravidelnými pozdními příchody porušujete školní řád, narušujete režim dne a činnosti dětí i jejich bezpečnost! To platí i při odpoledním vyzvedávání dětí.

 

Polední vyzvedávání:

12.30 – 13.00 na třídě – pak následně šatna – třídy mají velmi blízko šatny, ve 13 hodin děti poslouchají pohádku a velmi ruší hluk z chodby, šaten, prosíme hlavně o dodržování klidu a včasného odchodu ze školky.

Počítejte prosím s časem, který je nutný na dokončení započaté činnosti a k úklidu hraček, s oblečením dítěte v šatně, aby se škola mohla v 17 hodin uzamknout.

 

Chceme, aby děti měli klidné prostředí, děkujeme za respektování.

Buďme k sobě ohleduplní.