Vítáme všechny rodiče po prázdninách, začínáme v úterý 1.9.2020

Nastupující děti – rozdělení nových dětí do tříd bude zveřejněno v přezouvárně, rozdělení je již stabilní.
Děti byly zařazeny do tříd tak, aby složení třídy bylo optimální věkem a pohlavím, pokud rodiče projevili přání na zařazení do některé třídy a bylo to možné, bylo jim vyhověno.

Adaptaci si rodiče domlouvají na třídě s paní učitelkou. Vy znáte své děti nejlépe a víte, jak zvládnou takovou změnu.

Provoz školy – vyzvedávání dětí:
• provoz školy začíná v 6:30 hodin, třídy se otevírají postupně a odpoledne postupně zavírají
• prosíme o dodržení nástupu do třídy do 8:30 – platí pro všechny rodiče
• děti, které jdou po „o“ prosíme dodržovat čas 12:30 – 13:00 vyzvednutí na třídě
• od 15,00 hodin můžete své děti vyzvednout odpoledne
• mateřská škola se zavírá v 17 hod.

Počítejte prosím s časem, který je nutný na dokončení započaté činnosti a k úklidu hraček, s oblečením dítěte v šatně, aby se školka mohla v 17 hod. uzamknout.
Informujte MŠ o případných změnách adresy, telefonu, zdravotní pojišťovny apod.
Pro rodiče je závazný dokument Školní řád – umístěn ve vestibulu, na webu a seznámení na schůzce s rodiči.
Další informace získáte na webových stránkách mateřské školy www.jakomenskeho.cz

Zákonný zástupce je povinen školu informovat o nepřítomnosti dítěte:
• telefonicky do 8:30 hod. – tel.: 233 356 131, 739 452 985
• e-mailem doručeným do 7:00 hod. skolka@jakomenskeho.cz, skolka.jidelna@jakomenskeho.cz na e-mail s omluvou nebude odepisováno
• osobně třídní učitelce
• přes aplikaci LYFLE

Schůzka s rodiči bude v září.

S jakýmikoliv dotazy, připomínkami, problémy, náměty se obracejte na paní učitelky. Je přeci v našem společném zájmu, aby byly děti ve školce šťastné a spokojené. Jedině tak budou v naší školce děti zdravé a schopné se přirozenou cestou rozvíjet a vzdělávat.

Pedagogický a provozní tým MŠ Mládeže se společně s Vámi těší na nový školní rok!