Vážení rodiče,

v pondělí jsme obdrželi od MHMP nový metodický pokyn, podle něhož se umožňuje stravování žákům, a to formou osobního odběru u výdejního okénka. Není možné stravu konzumovat na místě. Z výše uvedeného Vám tuto možnost nabízíme od pondělí 8.3.2021.

Zájemci o obědy musí své dítě přihlásit nejpozději do 13:30 hodin den předem, tj. pondělní oběd se musí přihlásit v pátek 5.3. do 13:30 hod.

Přihlašovat obědy je možné u vedoucí školní jídelny Libušky Tylové na tel. číslo 604 263 864 nebo na e-mail: skolka.jidelna@jakomenskeho.cz

Obědy budou vydávány od 11:30 do 13:30 hodin u výdejního okénka školní jídelny ZŠ J. A. Komenského – vchod z ulice Meziškolská (ZUŠ Jana Hanuše).

Cena oběda: 23 Kč (3–6 let)   26 Kč (7–10 let)

Strava se tyká pouze obědů (ne přesnídávek a svačin), započítána bude pouze cena oběda.

V souladu s požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách budou obědy předávány do Vámi přinesených nádob.

 

Děkuji Vám za včasné přihlášení dětí ke stravování a dodržování času výdeje.

 

Martina