ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022 PROBĚHNE DNE 4. 5. 2021

OD 13,00 DO 17,00 HODIN.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

 

 

TERMÍNY ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

4. 5. 2021          Odevzdání žádostí v mateřské škole

6. 5. 2021          Nahlédnutí do spisu 10,30 – 11,30 hodin

6. 5. 2021          Vyvěšení přijatých dětí 12,00 hodin

10. 5. 2021       Spuštění možnosti nahlížení do systému rodiči, aktualizace bude prováděna ředitelkami škol 1x týdně do 31. 7. 2020

11. 5. 2021       Odevzdávání Zápisových lístků 13 – 17 hodin

29. 5. 2021       Termín sejmutí výsledků

Po 4. 6. 2021 obdrží rodiče do vlastních rukou Rozhodnutí o nepřijetí