S ohledem na celostátní opatření proti šíření nemoci Covid-19 budeme uplatňovat níže uvedená opatření.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě zavedení dalších omezení platných například v regionu hlavního města Prahy nebo specificky v naší mateřské škole, se tato opatření mohou kdykoliv změnit.

Opatření:

  • Počet dětí ve třídě nebude omezen.
  • Provoz mateřské školy bude standardní – 6,30 – 17,00 hodin.
  • Žádáme rodiče, aby v prostorách mateřské školy měli zakrytý nos a ústa ochrannou rouškou.
  • Děti i rodiče si při vstupu do školky ruce vydezinfikují.
  • Prosíme vás, abyste věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí i svému a v případě jakýchkoliv obtíží nechali děti doma!
  • Děti, které mají kašel, rýmu a další příznaky COVID 19, nebudou do mateřské školy přijaty.
  • Pokud má dítě alergický kašel nebo alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží lékařským potvrzením.
  • Prosíme, aby si děti nenosily do školky žádné hračky z domova ani jiné předměty.
  • Děti budou předávány učitelkám u vstupu do třídy – adaptační doba bude individuální.
  • Děti budou potřebovat 1 roušku v uzavíratelném sáčku pro případ nákazy (nechte ji u náhradního oblečení).

 

Přejeme vám úspěšný vstup do školního roku 2020/2021!