Rodiče hradí za své dítě poplatky za stravné, které činí 760 Kč, u dětí mladších a 840 Kč u dětí starších (to jsou děti s odkladem školní docházky).

Dále hradí poplatky školné, které činí 700 Kč měsíčně.

Tyto poplatky za školné se nehradí za děti předškolní (i s odkladem školní docházky).

Všechny variabilní symboly jsou pro informaci rodičům vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu a nové děti je dostanou spolu s provozním řádem školní jídelny a přihláškou ke stravování při první docházce dítěte do školky.

Termíny plateb jsou u školného do 15. dne v měsíci na daný měsíc.

Za stravné je nutné zaplatit nejpozději do posledního dne předešlého měsíce, platí se tedy na budoucí měsíc (správné by bylo uhradit stravné 2x v září a v červnu již neplatit). Toto se týká pouze stravného!

Na nástěnce jsou uvedeny variabilní symboly pro každé dítě na stravné (44…) a školné (77…).

Tyto symboly pozorně uvádějte při svých platbách. Školné a stravné plaťte zvlášť, částky neslučujte.