Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola MŠ Mládeže Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do Mateřské školy MŠ Mládeže, Praha 6 a to takto:

Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně | Celkem 25 volných míst

pořadí registrační kód  počet bodů rozhodnutí poznámka
1. R69K26  85 přijat/a
2. H70Z38  85 přijat/a
3. N35C53  85 přijat/a
4. S75N17  85 přijat/a
5. Q46T57  85 přijat/a
6. M87B92  85 přijat/a
7. D49Q67  85 přijat/a
8. M82N18  85 přijat/a
9. C15B35  85 přijat/a
10. L71B36 65 přijat/a
11. N50D71  65 přijat/a
12. T54K28  65 přijat/a
13. K18U38  65 přijat/a
14. X92V44  65 přijat/a
15. G65Y39  65 přijat/a
16. O97U30 65 přijat/a
17. R11K31 65 přijat/a
18. V17F80 65 přijat/a
19. H76H74  65 přijat/a
20. Q12W95 65 přijat/a
21. R71A26  61 přijat/a
22. T56D25  61 přijat/a
23. C42W34  61 přijat/a
24. Y32P45  61 přijat/a
25. W23Y56  61 přijat/a

Seznam dětí přijatých v rámci individuálního vzdělávání

pořadí registrační kód  rozhodnutí poznámka
1. T56F58  přijat/a individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona
2. G88Z64  přijat/a individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 18. 5. 2020 od 13 do 17 hodin. Ředitelka školy po odevzdání zápisového lístku vydá zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí.

Přesné pořadí naleznete na https://jakdoskolky.cz/zapis/

Vyvěšeno dne:14.05.2020