Ke stávajícím zásadám zvýšených hygienických opatření ​ žádáme o omezení aktivit, kde se setkává větší množství osob​. Jedná se o veškeré plánované skupinové školní i mimoškolní aktivity, o naplánované dny otevřených dveří, třídní schůzky, školy v přírodě, kina, divadla, návštěvy knihoven apod.