Třídní učitel:
Mgr.
Eva
Ondrejková
E-mail třídního učitele:
e.ondrejkova@jakomenskeho.cz
Konzultační hodiny: