Nepovinné předměty ve školním roce 2016/2017

Nepovinné předměty:

1.A - Anglický jazyk

1.B - Anglický jazyk

2.A - Anglický jazyk

6.A - Německý jazyk

Hudebně-dramatická výchova (z důvodu velkého zájmu je rozdělena na dvě skupiny)
úterý 
1. skupina              - 13.40-14.40
2. skupina              - 14.40-15.40