Pedagogický sbor školní rok 2017 / 2018

ředitelka školy

Ing. Koubková Ivana

koubkova@jakomenskeho.cz

zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Kateřina Hrečínová               Mgr. Blanka Nosková

 

třídní učitelé 

konzultace třídních učitelů najdete na stránkách tříd

Třída Jméno E-mail
1.A Mgr. Kristýna Blažková

k.blazkova@jakomenskeho.cz

1.B Mgr. Marcela Puldová

m.puldova@jakomenskeho.cz

2.A Mgr. Petra Paličková p.palickova@jakomenskeho.cz
2.B Mgr. Ivana Pavlíková i.pavlikova@jakomenskeho.cz
3.A Mgr.  Blanka Nosková b.noskova@jakomenskeho.cz
4.A Ing. Eliška Jeníková

e.jenikova@jakomenskeho.cz

4.B Mgr. Karolína  Valerová

k.valerova@jakomenskeho.cz

5.A Mgr. Petra Novotná  p.novotna@jakomenskeho.cz
5.B Mgr. Eva Ondrejková

e.ondrejkova@jakomenskeho.cz

6.A Mgr. Petr Stuchlík p.stuchlik@jakomenskeho.cz
6.B Bc. Markéta Hejduková  m.hejdukova@jakomenskeho.cz
7.A Mgr. Zdenka Martínková z.martinkova@jakomenskeho.cz
8.A Mgr. Gabriela Dygrínová 

g.dygrinova@jakomenskeho.cz

9.A Bc. Michaela Machačová

m.machacova@jakomenskeho.cz

 Netřídní učitelé

Jméno E-mail
PhDr. Jan Hamerník

j.hamernik@jakomenskeho.cz

konzultační hodiny

čtvrtek 13.30 – 14.15
(jinak po domluvě e-mailem)

Mgr. Oldřich Ouzký

o.ouzky@jakomenskeho.cz

konzultační hodiny

pondělí 14.15 – 15.15
(jinak po domluvě)

Mgr. Helena Bucháčková

h.buchackova@jakomenskeho.cz

konzultační hodiny

úterý 14.30 – 15.15
(jinak po domluvě)

Petra Vrbová

p.vrbova@jakomenskeho.cz

konzultační hodiny  pondělí 14:15 - 15:00 

(jinak po domluvě)

Bc. Pavlína Sovková

p.sovkova@jakomenskeho.cz

konzultační hodiny  po dohodě emailem
Bc. Jan Svoboda

j.svoboda@jakomenskeho.cz

konzultační hodiny  po dohodě emailem

Paul Martin Ryan

p.ryan@jakomenskeho.cz

konzultační hodiny  po dohodě emailem

Asistenti

Jméno E-mail
 Martina Císařová m.cisarova@jakomenskeho.cz

Hana Dvořáková

h.dvorakova@jakomenskeho.cz

Petra Vrbová

p.vrbova@jakomenskeho.cz

Mgr. Tereza Ondračková

t.ondrackova@jakomenskeho.cz

Mgr. Hana Sýkorová

h.sykorova@jakomenskeho.cz

Družina

Jméno E-mail
 Lenka Fryjová l.fryjova@jakomenskeho.cz
 Ivana Macháčková i.machackova@jakomenskeho.cz
 Milena Dostálová m.dostalova@jakomenskeho.cz
 Lucie Pěnkavová

l.penkavova@jakomenskeho.cz

Bc. Pavlína Sovková

p.sovkova@jakomenskeho.cz