14.06.2018 07:07

Upozornění - školní stravování

Během letních prázdnin - v době přerušení provozu mateřské školy -  se  neplatí  školné Kč  700 Kč a stravné.

Nezapomeňte si na tuto dobu zrušit v bankách trvalé příkazy k úhradě na školné i stravné!!!

Vzhledem k tomu, že červen je posledním měsícem ve školním roce, prosím všechny rodiče o  včasnou úhradu školného i stravného. V tomto školním roce máme vzhledem k plánované rekonstrukci budovy mateřské školy  ukončen provoz již 23.6.2018.

Koncem června vypracuji závěrečné vyúčtování vašich plateb a dětem, které končí docházku v naší školce, vrátím přeplatky. Ostatním dětem, které zůstávají ve školce i v následujícím roce, převedu menší přeplatky stravného na září 2018 a větší částky rovněž vrátím na vaše bankovní účty.

 Děkuji

           

                Tylová

 vedoucí školní jídelny MŠ

 

—————

Zpět