15.04.2014 16:15

Letní školička v MŠ Mládeže

Informace:

Termín: 14.7. – 18.7.2014 

Zaměření: letní školička (LS) „Letní radovánky“

LŠ   je pořádán pro děti od 3 - 7 let

Provoz LŠ od 7.30 – 17.00 hodin ( ranní příchod lze individuálně dohodnout)

Počet dětí na skupinu: 25 účastníků (minimální počet 15), v případě velkého zájmu – 2 skupiny

Dozor včetně programu zajišťují kvalifikovaní a zkušení pedagogové specializovaní na práci s dětmi předškolního věku.

 

Vydávání přihlášek: ke stažení ZDE 

Závaznou přihlášku na LŠ vyplňte, podepište a odevzdejte do 19.5.2014

1. prostřednictvím emailu – skolka@jakomenskeho.cz

2. osobně v mateřské škole od 6.30 do 17.00 hodin

 

Cena LŠ: 1500,- Kč
Při počtu 25ti dětí a méně v jedné skupině 1500,- Kč
Při počtu 15ti dětí v jedné skupině 1800,- Kč

 

Upřesnění ceny LŠ: od 20.5. do 22.5.2014, kdy bude znám přesný počet uchazečů, pošleme informace o ceně emailem. Úhradu částky za LŠ proveďte nejpozději do 6.6. 2014 na účet školy.

Číslo účtu k provedení platby: 4236061/0100, k platbě napište jméno a příjmení dítěte a variabilní symbol, který vám bude zaslán emailem spolu s upřesněnou částkou k platbě.

 

V ceně je zahrnuto: strava 3x denně, pitný režim, pronájem prostor včetně hygienických potřeb a energií, plat lektorů, pracovní materiál, prostředky na úklid a další.

 

Storno poplatky:

Ø      Odhlášení dítěte  30 dní před začátkem LŠ bude storno poplatek 25% z celkové ceny LŠ

Ø      Odhlášení  dítěte 20 dní před začátkem LŠ bude storno poplatek 50% z celkové ceny LŠ

Ø      Odhlášení dítěte 10 dní před začátkem LŠ bude storno poplatek 75 % z celkové ceny LŠ

Ø      Odhlášení dítěte v kratší době než 10 dní před začátkem LŠ bude storno poplatek 100% z celkové ceny LŠ

 

V případě naplnění kapacity 25 dětí na LŠ budou vybíráni náhradníci v pořadí jak byli zapsáni.
 

—————

Zpět