Režim dne

Předškolní vzdělávání dětí, podle stanoveného Školního vzdělávacího programu, probíhá v následujícím základním denním režimu:

6,30 – 9,00

volně spontánní zájmové aktivity, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a pohybové aktivity – ranní cvičení

 

hygiena, svačina

9.00 – 12,00

volně spontánní zájmové činnosti, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle Školního vzdělávacího programu

 

hygiena, příprava na pobyt dětí venku

 

pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem

 

v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy

 

převlékaní, hygiena, oběd

12,30 – 17,00

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi

 

vstávání dětí, hygiena, svačina

 

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mhou probíhat na zahradě mateřské školy

 

doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci