Kroužky 2017/2018

 

Hudební školička "Kouzelná notička"

úterý od 13.45 do 14.30 hod.

Kroužek je určený pro děti od 3 do 6 let (bez rodičů). Kroužek zkušená lektorka MgA. Gražyna Dyrbušová

V tomto kroužku se jedná o cílenou hudební průpravu. Děti zvládnou základy hudební nauky a hry na hudební nástroj - flétničku. Budeme tančit, cvičit, zpívat, bouchat, budeme luštit hádanky, kreslit a skvěle se bavit. Podíváme se na to, co schovává houslový klíč, v jakém domečku bydlí notičky a spočítáme, kolik nožiček mají. Co pak je to „do-re-mi“? Jak funguje flétna? Dá se na ní pískat ta písnička co jí už znám? Zkusíme to pak spolu s kytarou nebo CD nahrávkou a vytvoříme malý orchestr. Budeme si hrát na dirigenta, ozvěnu a spoustu dalších her. Opakováním tanečků a písniček se zas ještě více zdokonalíme a to pak budou všichni koukat, jak jsme šikovní.

 

 

Angličtina pro nejmenší

pondělí a středa od 14.30 do 15.00 hod.

Lekce probíhají přímo v MŠ, 2krát týdně cca 10 - 12 dětí ve skupince, v nejlépe vhodném čase určeném vedením MŠ. Výuka je vedena lektorem, který́ disponuje příslušnou zkouškou z jazyka, pedagogickým vzděláním pro práci s dětmi předškolního věku a hlavně zkušenostmi s výukou. Náplní kurzu je získání první slovní zásoby jazyka s maximálním důrazem na správnou výslovnost. Veškeré učební materiály dostanou děti během školního roku. Výsledkem kurzu je především zájem dítěte o cizí jazyk a slovní zásoba odpovídající věku dítěte .

 

 

Angličtina pro předškoláky 

pondělí a středa

ježci a zajíci  od 13.00 do 13.30 hod., veverky od 13.30 do 14.00 hod.

Lekce probíhají přímo v MŠ, 2krát týdně cca 10 - 12 dětí ve skupince, v nejlépe vhodném čase určeném vedením MŠ. Výuka je vedena lektorem, který́ disponuje příslušnou zkouškou z jazyka, pedagogickým vzděláním pro práci s dětmi předškolního věku a hlavně zkušenostmi s výukou. Náplní kurzu je získání první slovní zásoby jazyka s maximálním důrazem na správnou výslovnost. Veškeré učební materiály dostanou děti během školního roku. Výsledkem kurzu je především zájem dítěte o cizí jazyk a slovní zásoba odpovídající věku dítěte .

 

 

Keramika 

čtvrtek

1. skupina od 14.30 do 15.30 hod.  

2. skupina od 15.30 do 16.30 hod.         

Modelování a sochání z keramické hlíny v dětech rozvíjí trojrozměrné výtvarné cítění, zručnost, soustředěnost, fantazii a také procvičuje jemnou motoriku prstů.

 

 

Sportovky

úterý

1. skupina od 15.00 do 15.45
 
2. skupina od 15.45 do 16.30

Důraz je kladen na hravou formu lekce, všechny pozice budou prováděny tak, aby byly pohodlné a přinášely dětem příjemné prožitky a radost. Cvičení je přizpůsobeno věku a psychomotorickým schopnostem dětí, vychází z jejich přirozenosti. Důraz je kladen na radost z pohybu bez potřeby soutěžit s druhými.

 

 

Předškoláček aneb Hrajeme si na školu

úterý od 13.00 do 13.30 hod. (veverky a žabky), čtvrtek od 13.00 do 13.30 hod. (ježci a zajíci)

Kroužek je určen pro předškolní děti. Učitelka z oddělení žabek seznamuje děti s prostředím školy a hravou formou je připravuje na vstup do 1. třídy. Zaměřuje se na rozvoj sluchové a zrakové percepce, rozvoj grafomotoriky, myšlení a řeči, prostorové a pravolevé orientace a plní mnoho zajímavých úkolů. Vstupem dítěte do školy se mění dosavadní způsob života dítěte. Naším cílem je, aby tato změna byla radostná. Proto je pro nás pozvolné seznamování dětí se školou jednou z priorit.

 

 

Divadlo a dramatická výchova

úterý od 16.00 do 16.45 hod.

Kroužek Divadlo a dramatická výchova vychází z přirozené dětské hry „na něco" nebo „na někoho". Metody dramatické výchovy, které v našich kroužcích používáme, dovolí dětem vstoupit a prozkoumat příběh zevnitř, vnímat a prožívat ho všemi smysly, přinášet do vyprávění své podněty a tím ovlivňovat děj.

Součástí náplně tohoto kroužku bude nácvik dýchání, mluvení, smíchu i pláče, zpívání a pohybu v prostoru. Děti se seznámí se základy herecké a loutkoherecké práce (technika řeči, rozbor role, veršů, písní a dialogů).

 V rámci kroužku se naučí spolupráci, vzájemnému poznávání, schopnosti soustředění se a smyslu pro dokončení práce, ale i relaxaci. Budeme si hrát a bavit se drobnými hereckými etudami, dramatizací písniček, a pokud se nám dobře povede, nacvičíme pro své fanoušky i divadelní vystoupení.