Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování pro školní rok 2018/2019

  • úplata se platí po celý školní rok od 3. září 2018 do 28. června 2019     700 Kč / měsíc  
 
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Plátce může poukázat úplatu za více kalendářních měsíců najednou. Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku. Na základě § 123 odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb., je poskytováno v posledním ročníku mateřské školy bezúplatně.

 

Školní stravování

 Celodenní  (3 - 6 let) 32 Kč               Celodenní (7-10 let) 36 Kč              

 

- V případě, že dítě nepřijde do MŠ a nebude se tudíž stravovat, je nutné jej odhlásit

- Odhlásit dítě lze předem nebo v den absence, nejpozději do 8,30 hod. (telefonicky, e-mailem, systémem lyfle.com). 

- Do této doby je nutné nahlásit i odchod dítěte ze školy po obědě.

- Z provozních a finančních důvodů není možné dítě odhlásit po stanoveném čase – strava je již připravována

- Jídla podávaná v mateřské škole  se konzumují pouze v  provozovnách školního stravování. 

- Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školce a to pouze z důvodů zdravotních 

  (§2 vyhlášky č. 107/2005 Sb.), kdy si rodič může oběd odebrat a to v rozmezí od 11,40 do 11,50 hod. 

- Přesnídávka ani odpolední svačina nebude vydávána (ani v případě neplánovaného odchodu dítěte ze školky po obědě)

  z důvodu závažných hygienických předpisů  při dodržování kritických bodů systému HACCP.

- Je proto ve vašem vlastním zájmu dítě včas odhlásit ze stravování.

 

Rodičovský příspěvek 

na účet Spolku rodičů a přátel MŠ Mládeže    1 600 Kč na rok / dítě  

 Použití:

 - nákup hraček na třídy

 - didaktické pomůcky

 - výukové CD pro děti

 - vylepšení prostředí pro děti - vybavení třídy

 - divadelní představení

 - nadstandartní  pomůcky na VV

 - Mikulášské překvapení

 - knížky pro děti apod.

  •