Plánované akce

·         pouštění draků

·         vytváříme dýně

·         vystoupení profesionálních divadel v mateřské škole

·         planetárium

·         přírodovědné, vlastivědné vycházky

·         účast na olympiádě

·         solná jeskyně

·         návštěva 1. třídy ZŠ J. A. Komenského

·         besídky pro rodiče

·         mikulášská nadílka

·         fotografování dětí

·         karneval

·         den otevřených dveří

·         spolupráce s městskou policií - beseda o prevenci úrazů

·         projekt  „Nechci kazy školka“

·         rozloučení s předškoláky

·         projekt „Poznej svého psa“ (canisterapie)

·         společné výtvarné dílničky pro rodiče a děti

·         oslava dne dětí

·         plavecký výcvik

·         návštěva lektorů a dětí ze ZUŠ

·         hudební pořady

·         výlety (celodenní, polodenní)

·         projekt  „Medvídkova nemocnice“