Den otevřených dveří

18. 4. 2018

 

Milí rodiče, zveme Vás na Den otevřených dveří, který se uskuteční 18. dubna 2018 od 15.00 do 16.30 hod. Tato akce je určena pro rodiče, kteří se chtějí blíže seznámit s filozofií naší školy, metodami, které při práci s dětmi využíváme, s přístupem našich učitelek.

Přijďte se k nám podívat a seznámit se s prostředím, kde by mohlo Vaše dítě aktivně trávit svůj volný čas.

Těšíme se na Vás!

 

 

 

 

 

 

Základní informace o MŠ

Mateřská škola Mládeže 1788/19 Praha 6  je na základě usnesení ZMČ Praha 6 součástí Základní školy J. A. Komenského, U Dělnického cvičiště1/1100 Praha 6.

 

Adresa MŠ:      ZŠ a MŠ J. A. Komenského

             odloučené pracoviště MŠ Mládeže 1788/19, 169 00  Praha 6

 

Zřizovatel školy: Městská část Praha 6, Čs. Armády 23

Ředitelka školy: Ing. Ivana Koubková

Zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání: Mgr. Martina Feltovičová

Vedoucí školní jídelny: Libuše Tylová

 

Počet tříd: 4 třídy s heterogenním složením dětí (děti různého věku)

Kapacita dětí: 100

Provoz školy: 6.30 – 17.00 hodin

Úplata: 700 Kč/ měsíc

Email: skolka@jakomenskeho.cz

Telefon: 233 356 131, 739 452 985

IČO: 481 33 817

Číslo účtu: 4236061/0100