Informace o přerušení provozu MŠ Mládeže

Vážení rodiče,
v návaznosti na §3 odst. 2. vyhlášky č. 14/2015 Sb., přerušuji provoz v MŠ Mládeže v termínu od 25.6.2018 do 31.8.2018.
Dřívější ukončení a přerušení provozu vyhlašuji na základě termínu zahájení plánované rekonstrukce budovy a zahrady MŠ. Za vzniklé komplikace se omlouváme.
 
V Praze dne 14.5.2018
 
Ing. Ivana Koubková
    ředitelka školy
 

 

 

Zápis do MŠ 2018 / 2019 - Seznam přijatých uchazečů

 

Oznámení o přijetí 2018-2019 .pdf (77,8 kB)

Oznámení o přijetí k individuálnímu vzdělávání 2018-2019.pdf (70,6 kB)

 

 

Zápis do naší mateřské školy

V souladu § 34 zákona 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb. vyhlašujeme zápis do naší mateřské školy, který se koná 2. května 2018 od 13 do 17 hod. Děti budeme přijímat podle níže uvedených kriterií, počet volných míst: 22

Informace o přijímacím řízení

Školským obvodem je pro mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn. můžete přihlásit své dítě do které mateřské školy chcete, i do více mateřských škol.

Rodiče, jejichž dětem v září tohoto roku začíná povinné předškolní vzdělávání, jsou také povinni přijít k zápisu do některé mateřské školy ve školském obvodu, v němž má dítě trvalý pobyt. V případě, že rodič dítěte podle § 34a odstavce 5 školského zvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo individuální způsob povinného předškolního vzdělávání, je rodič povinen tuto skutečnost mateřské škole oznámit 3 měsíce před počátkem školního roku.

Jak postupovat při zápisu

Odevzdání řádně vyplněných dokumentů (žádost o přijetí a evidenční list) je stanoveno na 2.5.2018 od 13 do 17 hod.

Zákonný zástupce při odevzdávání dokumentů v MŠ obdrží zápisový lístek, který v případě přijetí dítěte odevzdá vedení jím zvolené mateřské školy dne 10.5.2018 od 13 do 17 hod.

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (nahlédnutí do spisu – dne 9. 5. 2018 od 10,30 – 11,30 hod. v kanceláři MŠ.

Termín zveřejnění výsledku zápisu je 9.5.2018 od 12 hod. na webu mateřské školy. 

Pokud nebude zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem dítěte do zvolené mateřské školy v daném termínu, bude místo postoupeno dalšímu zájemci.

 

Kritéria pro přijetí, přihláška a evidenční list ke stažení

 

Evidenční list dítěte.pdf (447689)

Žádost o přijetí dítěte.pdf (456068)

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ.pdf (467416)

DODATEK K ŽÁDOSTI - Informovaný souhlas.pdf (534619)

Jak přihlásit dítě do mateřské školy.pdf (273454)

 

 

Den otevřených dveří

18. 4. 2018

 

Milí rodiče, zveme Vás na Den otevřených dveří, který se uskuteční 18. dubna 2018 od 15.00 do 16.30 hod. Tato akce je určena pro rodiče, kteří se chtějí blíže seznámit s filozofií naší školy, metodami, které při práci s dětmi využíváme, s přístupem našich učitelek.

Přijďte se k nám podívat a seznámit se s prostředím, kde by mohlo Vaše dítě aktivně trávit svůj volný čas.

Těšíme se na Vás!

 

 

 

 

Základní informace o MŠ

Mateřská škola Mládeže 1788/19 Praha 6  je na základě usnesení ZMČ Praha 6 součástí Základní školy J. A. Komenského, U Dělnického cvičiště1/1100 Praha 6.

 

Adresa MŠ:      ZŠ a MŠ J. A. Komenského

             odloučené pracoviště MŠ Mládeže 1788/19, 169 00  Praha 6

 

Zřizovatel školy: Městská část Praha 6, Čs. Armády 23

Ředitelka školy: Ing. Ivana Koubková

Zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání: Mgr. Martina Feltovičová

Vedoucí školní jídelny: Libuše Tylová

 

Počet tříd: 4 třídy s heterogenním složením dětí (děti různého věku)

Kapacita dětí: 100

Provoz školy: 6.30 – 17.00 hodin

Úplata: 700 Kč/ měsíc

Email: skolka@jakomenskeho.cz

Telefon: 233 356 131, 739 452 985

IČO: 481 33 817

Číslo účtu: 4236061/0100