AKTUÁLNÍ INFORMACE

Mateřská škola zahájí provoz v pondělí 4. září.

Na děti se těší učitelky a zaměstnanci mateřské školy.

Na děti se těší učitelky a zaměstnanci mateřské školy.

 

Základní informace o MŠ

Mateřská škola Mládeže 1788/19 Praha 6  je na základě usnesení ZMČ Praha 6 součástí Základní školy J. A. Komenského , U Dělnického cvičiště1/1100 Praha 6.

Adresa MŠ:      ZŠ a MŠ J. A. Komenského

            odloučené pracoviště MŠ Mládeže 1788/19, 169 00  Praha 6

Zřizovatel školy: Městská část Praha 6, Čs. Armády 23

Ředitel školy: Ing. Ivana Koubková

Vedoucí mateřské školy: Mgr. Martina Feltovičová

Vedoucí školní jídelny: Libuše Tylová

Personální obsazení:

Oddělení veverek

Eva Suková, Iveta Čechová Dis.

Oddělení žabek

Ivana Danišová

Oddělení zajíců

Bc. Denisa Kopřivová, Aneta Klapková

Oddělení ježků

Mgr. Martina Feltovičová, Andrea Součková

Školnice

Alena Radová

Úklid

Ivana Podhráská

Kuchařky

Libuše Tylová, Amálie Očkayová, Alena Jarská

Počet tříd: 4 třídy s heterogenním složením dětí (děti různého věku)

Kapacita dětí: 100

Provoz školy: 6.30 – 17.00 hodin

Úplata: 600 Kč/ měsíc

Email: skolka@jakomenskeho.cz

Telefon: 233 356 131, 739 452 985

IČO: 481 33 817

Číslo účtu: 4236061/0100